Så här anmäler du

Efter att man anmält till polisen kan man kontakta oss på telefon och göra en formell anmälan. Vi kommer då ställa frågor ang personen som vi behöver få svar på så gott det går, för att kunna påbörja vårt arbete.  Vi kommer efter det att kontakta polisen för att kontrollera att anmälan finns och att sök kan påbörjas om det blir aktuellt. Vi lägger efter det upp en efterlysning på sociala medier och sammankallar till en sökinsats om en sådan skall genomföras. 

Du kan maila in till oss vid kalla fall, men även då skall det finnas en polisanmälan. Vi ser helst att man ringer, då den personliga kontakten är viktig 

 

JourNummer för anmälan : 010 - 5857000